Vybudování dětského domova

10.09.2023

Naším prvním úkolem je vybudování a provoz dětského domova pro sirotky a děti z chudých rodin , jelikož  spousta těchto dětí žije v extrémní chudobě a na ulici.