Výstavba škol 

26.08.2023

V této zemi je škola povinná ovšem mají na ni nárok pouze děti z bohatších rodin které si mohou dovolit platit školné a uniformu. Chudší děti nastupují do učebních oborů a nebo pracují v různých odvětvích, kde pracují 11-14 hodin denně,6 dni v týdnu bez nároku na mzdu, pracují pouze za jídlo, toto se týká i dětí z učebních oborů kde nemají nárok na stravu a pracují také zdarma po celé 4 roky.