Děti jsou super, jen jim trvalo hodinu než si zvykli jelikož nikdy neviděli bělocha. 

Děti místního šamana při návštěvě domorodého kmene 550km ve vnitrozemí.

Naším prvním úkolem je vybudování a provoz dětského domova pro sirotky a děti z chudých rodin , jelikož spousta těchto dětí žije v extrémní chudobě a na ulici.

V této zemi je škola povinná ovšem mají na ni nárok pouze děti z bohatších rodin které si mohou dovolit platit školné a uniformu. Chudší děti nastupují do učebních oborů a nebo pracují v různých odvětvích, kde pracují 11-14 hodin denně,6 dni v týdnu bez nároku na mzdu, pracují pouze za jídlo, toto se týká i dětí z učebních...

1/Vybudování a provoz dětského domova pro sirotky a děti z chudých rodin v Afrických zemích.

2/Zajištění lékařské péče pro děti do 18 let v Afrických zemích.

3/Zajištění a finanční podpora vzdělávaní pro děti do 18 let.

4/Vybudování a provoz škol pro děti z chudých Afrických zemí

5/Vybudování a provoz zdravotního střediska pro děti do 18 let v Afrických zemích

6/Finanční podpora záchranných stanic pro divoká zvířata v Afrických zemích.

7/Výstavba a provoz malometřážních domků pro seniory v České republice.

8/Zajištění práce a finanční podpora na bydlení při odchodu dětí z dětských domovů v České republice.

9/Finanční podpora záchranných stanic a útulků se zvířaty v České republiceA CO TEĎ?

Podpořte naše úsilí