Jsme začínající nadační fond, který vznikl na popud mé návštěvy v jihozápadní Africe a to konkrétně v republice Benin. Byl jsem tam před 22 lety, znova před 2 lety , kde jsem strávil 9 měsíců a mohl poznávat a srovnávat, co se v této zemi změnilo. Ano, některé změny nastaly, co se ale nezměnilo, je ta hrozná bída a chudoba , která se odráží hlavně na dětech. Spousta dětí z chudých rodin a sirotků žije na ulici a bojují každý den o svůj život. Děti tam pracují 11 až 13 hodin denně, 6 dní v týdnu, aby se najedli bez nároku na mzdu. Co se týče zdravotní péče, pokud nemáte peníze, nikdo vás neošetří , život dítěte nemá žádnou hodnotu. Za rok se v této zemi prodá nelegálně 50.000 dětí za 200 euro, převážně do Nigérie, kde slouží jako dětští otroci, v horším případě jsou využívání k různým rituálním obřadům u místních šamanů, kde je jejich život nejistý. Co mně ovšem překvapilo, ani některé nadace a církev, která v zemi působí , neposkytují základní věci, jako je střecha nad hlavou a strava pro tyto děti. Proto jsem se rozhodl tento nadační fond založit. Snad se podaří díky Vám , sponzorům zajistit tyto základní potřeby pro tyto děti. Pomoc je cílená pro 2 země v jihozápadní Africe a to republika Benin a Pobřeží slonoviny. Projekty budou směřovány prvotně do republiky Benin, kde stěžejní projekty jsou hlavně vybudování a provoz dětského domova, zajištění zdravotní péče a zajištění školní výuky. Samozřejmě máme více projektů, ale toto jsou priority, které těmto dětem zachrání život. Snad se najdou lidé, které darují své peníze raději na život a základní potřeby pro tyto děti, než na válku a smrt.

Toto je náš příběh

Náš první příběh začíná před 22 lety, kdy jsem byl v této zemi poprvé. Když jsem přiletěl do Cotonou, což je bývalé hlavní město, ubytovali jsme se v místním hotelu, kde jsme strávili týden. Je to krásné město přímo na pobřeží , které čítá 1.300 000 obyvatel . Po týdnu jsme taxíkem jeli do vnitrozemí do města Djougou, které je vzdáleno 550 km od pobřeží. Jeli jsme buší po prašné cestě , před námi jel ještě jeden taxík . Najednou vběhlo před taxík, který byl před námi dítě, byl to asi jedenàctiletý kluk, který u silnice prodával nějaké drobnosti. Taxík ho srazil do příkopu .Když jsem řekl taxikáři, ať zastaví , že vezmeme kluka do místní soukromé kliniky, řekl, že když zastavíme , tak nás zabijí . Jeli jsme tedy dál, když jsem se zeptal, co se s nim stane, řekl, že buď přežije , nebo ho zahrabou do země . Dětský život nemá v Africe žádnou hodnotu. Druhý příběh se odehrává při příjezdu do města Djougou, kde jsme si pronajali dům od jednoho Holanďana . Jelikož jsme potřebovali nějakou dívku na praní a úklid v domě , zajeli jsme do jednoho z domorodých kmenů za místním náčelníkem , kterého jsme požádali o dívku , která nám bude pomáhat v domě. Náčelník nám zavolal 70 dětí, z kterých jsme si měli vybrat. Vybrali jsme 17 letou dívenku. Když jsme přijeli domů, uvařili jsme oběd, byl to řízek s bramborami . Dívka ale nechtěla vůbec jíst . Mysleli jsme si, že je třeba nemocná, tak jsme ji vzali a odvezli zpět . Ptali jsme se náčelníka, proč nám nechce jíst , náčelník nám odpověděl , že muži snědí maso ze slepice, ženy snědí zbytek masa od kosti a děti jedí pařáty ze slepice a střeva. Řekl nám, ať ji vždy dáme peníze a ona si koupí jídlo , na které je zvyklá, na místní tržnici . U nás Evropanů je dítě na prvním místě, v Africe je bohužel na místě posledním. Afrika je krásná , ale k dětem tvrdá a nemilosrdná .<br>

JAK POMÁHÁME

Aktuální projekty

Děti místního šamana při návštěvě domorodého kmene 550km ve vnitrozemí.

Naším prvním úkolem je vybudování a provoz dětského domova pro sirotky a děti z chudých rodin , jelikož spousta těchto dětí žije v extrémní chudobě a na ulici.

V této zemi je škola povinná ovšem mají na ni nárok pouze děti z bohatších rodin které si mohou dovolit platit školné a uniformu. Chudší děti nastupují do učebních oborů a nebo pracují v různých odvětvích, kde pracují 11-14 hodin denně,6 dni v týdnu bez nároku na mzdu, pracují pouze za jídlo, toto se týká i dětí z učebních...A CO TEĎ?

Podpořte naše úsilí